Gorska Služba Spašavanja - stanica Sarajevo je u nedjelju (15.05.2016. godine), organizovala potražnu vježbu na širem lokalitetu Spomenika prirode "Skakavac".

Scenario vježbe:
Nakon dojave o izgubljenim  planinarima na lokalitetu Spomenika prirode "Skakavac" organizuje se potraga. Formira se OKC (Operativno Komandni Centar) sa sredstvima veze, te informatičkom opremom potrebnom za potragu, korištenjem qGIS softverskog paketa za upravljanje kartama i analizom stanja na terenu.

Od 40 spasilaca na terenu formira se pet timova, analizira se teren i područje u radijusu 2500 metara se dijeli u segmente, timovima se dodjeljuju pojedini segmenti i daju koordinate te GPS uređaji radi lakšeg navođenja na terenu uz obavezno javljanje svojih pozicija svakih 15 min. Nakon što smo dobili informaciju da se radi o pet planinara timovi kreću u pretraživanje terena.

Zvanični početak vježbe je 10:30h, timovi su formirani od vođe tima, zamjenika, ljekara, veziste i članova GSS stanice Sarajevo i kreću u pretraživanje terena po dogovorenim procedurama. Kako se radi o dosta širokom lokalitetu, te veoma zahtjevnom terenu, timovi se u svojoj strukturi tokom potrage dijele na manje timove radi bržeg pretraživanja terena. OKC koordinira kretanje ekipa na terenu i po unosu koordinata u qGIS timove upozorava na eventualne prepreke na koje bi mogli naići i ispravlja rute kretanja.
Dobijamo novu informaciju da su se dvije izgubljene osobe javile u policijsku stanicu, te svojim iskazima potvrdile da se troje njihovih prijatelja, od kojih je jedno teže povrijeđeno, a dvoje hronični bolesnici, nalaze u razrušenoj kući u "Peračkom potoku".


Tim 2, koji se nalazi u tom segmentu potrage, dobija potvrdnu informaciju o lokaciji unesrećenih i daljem napredovanju, dok ostali timovi, Tim 1 i Tim 5 da svoje kretanje preusmjere ka Timu 2, a Tim 3 i Tim 4 da kretanje usmjere prema OKC radi preuzimanja i pripreme opreme za zbrinjavanje i transport unesrećenih.
Tim 2 u 13:10h pronalazi troje izgubljenih planinara u pomenutom objektu u stanju pothlađenosti, a detaljnim pregledom doktora potvrđuje se informacija o povredi vrata ženske osobe srednje životne dobi, te o dvije osobe u stanju šoka i sa već pomenutim hroničnim bolestima.

Svo raspoloživo članstvo na terenu se preusmjerava u zonu pronalaska (po koordinatama sa tačnom satnicom pronalaska), kompletira se oprema za transport, oprema za izvlačenje sa zahtjevnih terena, te nakon imobilizacije i medicinskog zbrinjavanja transport povrijeđenih kreće u 14:15h. Istovremeno na terenu se izrađuju štandovi za osiguranje na ruti izvlačenja kako bi transport išao što brže. Dolazi do ekstremnog pogoršanja vremena sa jakom kišom i padom temperature od 13°C, te prelaska jake kiše u snijeg sa olujnim vjetrom. Pogoršanje vremenskih prilika znatno produžava vrijeme izvlačenja, ali ekipe uz maksimalne napore uspješno završavaju potražnu vježbu sa izvlačenjem unesrećenih na sigurno u 19:05h.

Vježbu koju smo organizovali ocjenjujemo kao jednu od najkompleksnijih vježbi koju je Gorska Služba Spašavanja - stanica Sarajevo organizovala kako zbog svoje kompleksnosti tako i zbog vremenski prilika koje smo imali na terenu. Provjera sredstava veze, uvođenjem qGIS aplikacije, masovnost članstva, dužina trajanja i kompleksnost nam daje za pravo da ovu potražnu vježbu ocjenimo kao jako uspješnu.
Ujedno ova vježba je bila i godišnja provjera Gorske Službe Spašavanja - stanica Sarajevo.

Vaš GSS Team...

Facebook