Gorska Služba Spašavanja - stanica Sarajevo je za vikenda (subota, 09.12.2017 godine) održala vježbu spašavanje iz jame nazvanu: "Speleo vježba Čavljak". Kako su speleološki objekti samo po sebi zahtjevni tako i ovakva vježba predstavlja izazov svakom spasiocu, a i stanici koja je organizuje.

Scenario vježbe: Gorska Služba Spašavanja - stanica Sarajevo dobija poziv da je u jami na Čavljaku došlo do pada speleologa / alpinistice sa povredom jedne ruke.

Po izlasku ekipe na teren prvi tim se spušta u jamu sa opremom da se tačno procijeni stepen povreda i tačna lokacija povrijeđene. Ekipa za podršku postavlja logor i priprema svu potrebnu opremu za spašavanje iz jame. Radilo se o dubini od 150 metara te je bilo potrebno izraditi sedam štandova sa svom pratećom opremom. U jami je u toku vježbe bilo 18 spasioca koji su bili raspoređeni u ekipe i po štandovima, a medicinska ekipa spasioca je nakon pronalaska unesrećene i po pružanju prve medicinske pomoći i saniranju povreda te adekvatnog obezbjeđenja povrijeđene, krenula sa transportom. Sam transport do izlaza iz jame, 150 metara visinske razlike, je trajao tri sata, a sama vježba je završena za osam sati. 

Jako zahtjevnoj vježbi su nam se pridružile i kolege iz GSS - stanica Hadžići i GSS - stanica Visoko.

 

 

Vaš GSS Team...

Facebook