Gorska služba Spašavanja - stanica Sarajevo se uvijek rado odazove na sve događaje u koje su uključena djeca, tako smo ove subote,  21. aprila 2018., učestvovali u pokaznoj vježbi na Susretu planinara osnovaca Sarajeva na Hrasnčkom stanu (Igman) u organizaciji planinarskog društva Prijatelji prirode. 

Uz publiku od 400 školaraca demonstrirali smo postavljanje i transport unesrećene osobe korištenjem tirolske prečnice. Markirant je prije transporta pregledan i medicinski zbrinut, a transportovan je nosilom UT2000. Po prebacivanju na drugu stranu tirolske prečnice „povrijeđeni“ je sa nosilom ukrcan u helikopter te su Oružane Snage BiH dalje nastavile transport. 

Naši najmlađi planinari su sa oduševljenjem gledali, ali su sa još većim oduševljenjem dočekali kraj vježbe kada im je dozvoljeno da se u grupama približe helikopteru. 

Vaš GSS Team...

Facebook