Dana 06.06.2020. godine u skladu sa godišnjim planom rada za 2020. godinu na lokalitetu planine Ozren i lokaciji „Špicaste stijene“ članovi GSS - stanice Sarajevo izveli su redovnu vježbu stijenskog spašavanja.
Vježba je sadržavala sve elemente, tehnike i doktrine stijenskog spašavanja uz osnovni cilj za praktičnu provjeru spremnosti i obučenosti članova GSS - stanice Sarajevo prilikom zbrinjavanja, spašavanja i transporta unesrećenih kao i poznavanje tehnika stijenskog spašavanja. Također obzirom da je predmetni lokalitet atraktivno i aktivno penjalište testirane su i mogućnosti i postupanje u istim i sličnim situacijama.
Scenarij vježbe započeo je informacijom da je u 06:30 sati GSS Stanica Sarajevo zaprimila poziv od OKC-a kojim je obaviještena da je dvoje alpinista/penjača palo na penjalištu „Špicasta stijena“ (Adnan i Nejra). Odmah po dobijanju poziva Stanica je alarmirana, upućena je obavijest da se spasioci stave u pripravnost, te je na teren upućen dežurni Tim koji je na lokalitet stigao u 08:00 sati. Nakon što su spasioci iz dežurnog Tima došli na lokalitet „Špicaste stijene“ uvidjeli su da su neophodni dodatni ljudski resursi i specijalistički timovi za stijensko spašavanje.
Nakon dolaska timova i izvršenih pripremnih aktivnosti trasirani su pravaci za evakuaciju i započele su aktivnosti stijenskog spašavanja. Upotrebom specijalističke opreme i savremenih tehnika teže unesrećeni penjač je u kratkom vremenskom periodu sigurno evakuisan sa nepristupačnog terena, transportovan do pristupne saobraćajnice i predat medicinskom osoblju HMP na dalje zbrinjavanje.
Članovi GSS - stanice Sarajevo radom na šest sidrišnih tačaka i višelinijskom spašavanju uz korištenje različitih sistema i tehnika te izradom dvije tirolske prečnice su izuzetno brzo, efikasno i uspješno evakuisali teže unesrećenog penjača. U vježbi je aktivno učestvovalo 20 članova GSS Stanice Sarajevo i 15 kandidata.
Završna analiza i zaključci nakon izvedene vježbe pokazali su potrebu da se tehnike stijenskog spašavanja kontinuirano uvježbavaju i unapređuju kako bi u svakom trenutku na siguran i efikasan način pomogli unesrećenim i reagovali u sličnim situacijama.

 

Vaš GSS Team - stanica Sarajevo
#cuvajtesepazitese

Facebook