20.06.2021

U organizaciji GSS FBiH u protekla dva vikenda održao se 4. Medicinski kurs na lokaciji Ormanj/Pazarić. Na kursu se, pored teoretskog dijela, obradio praktičan dio kao i manuelne vještine pružanja prve pomoći vježbaju. Pred polaznike kursa postavljen je jako opširan i zahtjevan program koji treba da nauče i usvoje. Kandidati su pokazali odlično znanje, strogi rad, red, disciplinu i profesionalizam. Čestitamo GSS stanicama Jajce, Mostar, Zenica i Sarajevo.

Znanjem i vježbom do uspjeha!

Vaš GSS Team - stanica Sarajevo
#cuvajtesepazitese

Facebook