12/09/2021

Završno sa 12.09.2021. godine na lokaciji Ormanj završen je peti medicinski kurs u organizaciji GSS FBiH.
 
Kandidati su imali priliku iskusiti rad i zbrinjavanje unesrećenog u simuliranim ekstremnim uvjetima - noć, simulacija kiše, rad sa i bez dodatnog svjetla, CPR/KPR u toku kondicionog treninga koji je započeo u 3:30 ujutro.
 
U subotu, 11.09. - praktično su ponovili imobilizaciju na različitim vrstama povreda, korištenje udlaga, šanca, zavojnog materijala, postavljanje unesrećenog na lopatasta nosila/spinalnu dasku te pripremu za transport. 
 
Zadnji dan kursa su polagali praktični ispit koji je uključivao sve oblasti koje su obrađene u toku kursa te je nakon toga uslijedio i pismeni dio ispita.
 
Bitno je istaći važnost kurseva u organizaciji GSS FBiH gdje se teži unificiranosti znanja i vještina više stanica članica Federalne Gorske Službe Spašavanja.
 
Čestitamo svim članovima koji su uspješno položili ispit!

 

Vaš GSS Team - stanica Sarajevo
#cuvajtesepazitese

Facebook