Četiri člana Gorske Službe Spašavanja - stanica Sarajevo su u subotu 20.10.2018. godine uspješno izveli uspon na Triglav, Republika Slovenija. Pravac kretanja prema samom vrhu je bio Rudno polje, Vodnikov Dom, Planika, vrh Triglav i uspješno prema natrag. Pohod je ukupno trajao 13 sati sa 27km pređenog puta i 1930 metara kumulativnog uspona.

Vaš GSS Team...

Facebook