Gorska Službe Spašavanja - stanica Sarajevo imala je privilegiju da ispred jedinice za spašavanje sa visina, na vodi i pod vodom te specijalizirana za potragu i spašavanje sa nepristupačnih terena i po teškim vremenskim prilikama, odnosno za sve situacije kod kojih treba primijeniti posebno stručno znanje i opremu za spašavanje, prisustvuje II vanrednoj sjednici općinskog vijeća općine Centar. Tema je bila sigurnosna situacija na području općine Centar, a rukovodilac jedinice Merzić Edin je izvjestio prisutne o trenutnoj situaciji unutar službe te o djelovanju GSS - stanice Sarajevo na terenu. 
Uputili smo riječi zahvalnosti Općinskom viječu, Načelniku i rukovodiocima u Općini Centar za podršku, povjerenje i dobru saradnju te izrazili spremnost za nastavak iste.

Općina Centar

Vaš GSS Team...

Facebook